Tuesday, December 2, 2008

kaya mong tumulong


This came from Stanley as this is their company's new add campaign. Not that it helps them generate sales but it is also for the benefits of the less fortunate school kids not to mention the items are already discounted. For every purchase of the one 3-pid items (tide laundry powder, ariel laundry powder, downy fabric conditioner, joy diswashing liquid, and safeguard bath soap) a part of the sale will go the the fund that supports the daily school needs of one pupil. The campaign goes like this:


Kaya mong tumulong habang nagtitipid

Kung may lapis, kaya kong isulat ang aking mga pangarap.
Kung may crayola, kaya kong iguhit ang aking kinabukasan.
Sa Handog Edukasyon, mga gamit pampaaralan aking makakamptan. Sa tulong mo
Edukasyon ko magagampanan. Ang aking pagpupursigi, hindi masasayang dahil nandiyan ka katulong ko sa bawat hakbang.


Sa 3-pid Handog Edukasyon at GMA Kapuso Foundation, kaya mo rin tumulong. Sa bawat 3-pid na bibilhin mo, makakatulong ka nang magbigay ng school supplies sa mga batang nangangailangan, makakatipid ka pa!
Sa Handog Edukasyon, magandang kinabukasan aking makakamtan.

No comments:

Looking For Something?